Ditën e sotme është zhvilluar një takim konsultues në bashkëpunim të Institutit Republikan Amerikan IRI dhe Këshillave Bashkiak të Qarkut Tiranë, sëbashku me degët e Partisë Demokratike.

Në njoftimin e PD thuhet se qëllimi i takimit është për të forcuar kapacitetet e degëve lokale dhe këshillave bashkiak për të adresuar problemet dhe shqetësimet kryesore të komuniteteve lokale.

NJOFTIM I PARTISË DEMOKRATIKE

Sot u zhvillua një takimi konsultues në bashkëpunim të Institutit Republikan Amerikan IRI dhe Këshillave Bashkiak të Qarkut Tiranë, sëbashku me degët e PDSH. Qëllimi i takimit është për të forcuar kapacitetet e degëve lokale dhe këshillave bashkiak për të adresuar problemet dhe shqetësimet kryesore të komuniteteve lokale.

Qëllimi i takimit konsultues është për të forcuar aftësitë qeverisëse të partive politike dhe lidhjen e degëve të partive lokale me komunitetet e tyre. Instituti Republikan Amerikan do të mbështesë PDSH në zhvillimin e programeve të qeverisjes lokale për të adresuar problemet reale të komuniteteve lokale për të qënë më afër interesit të qytetarëve.

Në bashkëpunimi me Institutin Republikan Amerikan gjithashtu do të fuqizojë rolin e Këshillave Bashkiak për të nxitur më shumë instrumentat kontrollues, transparencës së buxheteve lokale dhe koordinuar aksionin opozitar ndaj afera korruptive të qeverisjes lokale.