DEKLARATË E KËSHILLTARËVE TË PARTISË DEMOKRATIKE NË BASHKINË E TIRANËS

 

Grupi i këshilltareve bashkiake te Partia Demokratike e Shqipërisë, i ka drejtuar nje kerkese Prefekti i Qarkut Tiranë, per te anulluar vendimet e marra ne Mbledhjen e Këshilli Bashkiak Tiranë, te 22 Dhjetorit 2023.
Ne ate mbledhje, pas nderhyrjes se nje keshilltari nga kualicioni Bashke Fitojme, kryetarja e Keshillit Bashkiak perjashtoi nga mbledhja keshilltarin e BF dhe pas nje pushimi 5 minutesh konsultimi, vetem me Kryetarin e Bashkise dhe kryetarin e Grupit te keshilltareve te PS, pa mbledhur kryesine e keshillit bashkiak, dhe pa ju dhene fjalen asnje nga kryetareve te grupeve te tjera, per procedure, dhe duke mos lejuar asnje keshilltar tjeter te merrte fjalen, ka shkelur Rregulloren e Keshillit Bashkiak dhe Ligjin per Veteqeverisjen Vendore, duke ju mohuar dhe shkelur te drejtat e keshilltareve bashkiake te PD, gjate mbledhjes se Keshillit.

Perpjekjet tona per te perfaqesuar qytetaret e Tiranes do te vijojne, ne Keshill dhe jo vetem. I sigurojme qytetaret, qe do te ndjekim te gjitha rruget e tjera institucionale per te vene ne vend dinjitetin dhe te drejtat e shkelura te qytetareve te Tiranes nga vendimarrjet abuzive, te shprehura ne Keshill nga kartonat dhe duartrokitjet arrogante te keshilltareve te PS dhe PSD.