REAGIMI I SEKRETARIT PËR REFORMËN ZGJEDHORE DHE PËRFAQËSUES LIGJOR I PD, REZART KTHUPI

 

Për të qartësuar mjegullën e mashtrimeve dhe dezinformimeve në lidhje me proçesin e sotem gjyqesor në Gjykatën e Tiranës kjo e fundit vendosi:

1) të ndërpresë shqyrtimin gjyqesor me qëllim verifikimin e legjitimitetit (te drejtes për t’ ju drejtuar Gjykatës) të të ashtuquajturit “mbledhje online e Këshillit Kombetar” të perfaqesuar nga shtatë deputetë.

2) tërheqjen e Vendimit të Gjykatës së Lartë të datës 27 dhjetor në kopje të njejtë me origjinalin.

 

Vetëm nëse pala kërkuese, e ashtuquajtura “mbledhje online e Këshillit Kombetar”, ja del të provojë përpara gjykatës se ajo e gëzon te drejtën ti drejtohet Gjykatës do të mund të fillojë procesi gjyqesor.