Nënkryetari i Partisë Demokratike, Kreshnik Çollaku, ka përgatitur tre amendamente për korrigjimin e Rezolutës për Kosovën. Sipas Çollakut, drafti i bërë nga Rithemelimi dhe Partisë Socialiste, dakordëson palët që të heshtin për Kosovën dhe rrezikut që i kanoset nga Serbia.
Në përgjigje të kësaj, deputeti i PD thotë se edhe pse nën shtrëngimin e kohës, pasi vetëm prej disa orësh PD është njohur me dakordësinë e Rithemelimit dhe PS, amendamentet e përgatitura prej tij synojnë korrigjimin e Rezolutës dhe mbrojtjen e parlamentit të Shqipërisë për Kosovën.

 

Reagimi i plotë i nënkryetarit të PD, Kreshnik Çollaku:

Edhe pse nen shtrengimin e kohes jashtezakonisht te kufizuar (pasi vetem prej disa oresh jemi njohur me draftin e dakordesuar Rithemelim-Ps) draft i cili dakordeson palet te heshtin per Kosoven dhe te verteten e saj, per rrezikun qe i kanoset nga Serbia..,ne keto ora te vona kam pergatitur tre amendamente ne perpjekje per te korrigjuar Rezoluten e tre fjalive te pergatitur nga Rithemelim -PS, ne perpjekje per ti dhene ze me te forte Rezolutes qe do te duhet te mbroje parlamenti i Shqiperise per Kosoven.
————————

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI
GRUPI PARLAMENTAR I PARTISË DEMOKRATIKE

Nr.____ Prot.
Tiranë, më 11/10/ 2023

DREJTUAR:​Kuvendit të Republikës së Shqipërisë
​​​Kryetare Lindita Nikolla

PËR DIJENI:​Komisionit për Politikën e Jashtme
​​​Kryetare Mimi Kodheli

BAZA LIGJORE:​ Nenet 10/1, pika 1 gërma e); 71, pika 1; 99, pikat 3 dhe 4 të Rregullores së Brendshme të Kuvendit të Republikës së Shqipêrisë, miratuar me vendimin nr. 166, datë 16.12.2004.

E nderuar Znj. Kryetare

Jemi vënë në dijeni nga shtypi mbi tekstin e projekt rezolutës që parashikohet si pjesë e rendit të ditës për seancën plenare të datës 12.10.2023.

Bazuar në faktin që kjo projekt rezolutë nuk është parashtruar për shqyrtim nga Komisioni për Politikën e Jashtme, apo ndonjë Komision tjetër i përhershëm i Kuvendit, duke cënuar në këtë mënyrë mundësinë e parashikuar nga neni 71 i Rregullorës së Brendshme të Kuvendit për paraqitjen e amendamenteve në Komision; në faktin që teksti i rezolutës nuk na është vënë në dispozicion me qëllim paraqitjen e amendamenteve sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 99 të Rregullores së Brenshme të Kuvendit; me qëllim ushtrimin e të drejtave që Rregullorja sanksionon për deputetin, dhe me synimin për të dhënë një kontribut në përmirësimin e tekstit të projekt rezolutës po Ju dërgojmë amendamentet e mëposhtme për t’u parashtruar për diskutim në seancën plenare të datës 12.10.2023.

Kërkojmë që në tekstin e projekt rezolutës të përfshihen amendamentet si vijon:

– Parlamenti i Shqipërisë i bën thirrje 5 vendeve anëtare të Bashkimit Europian, 4 prej të cilave edhe anëtare të NATO-s, që deri më sot nuk e njohin Kosovën të hedhin këtë hap të rëndësishëm, jo vetëm për Kosoven por për paqen e stabilitetin në Ballkan dhe Europë. Kjo do t’i hapte rrugë Kosovës të nisë proceset e anëtarsimit në NATO dhe do t’i mbyllte çdo hapësirë Serbisë dhe vendeve si Rusia qe e perdorin ate per destabilizimin e rajonit.

– Parlamenti i Shqipërisë i kërkon Bashkimit Europian revokimin e masave shtrënguese ndaj Kosovës ,pasi në kushtet aktuale ato po dëmtojnë në menyrë të padrejtë qytetaret e Kosovës. Ngjarjet e 24 shtatorit kërkojnë në reflektim edhe nga Bashkimi Europian në raport me Kosovën siç e ka theksuar dhe ndermjetesi europian Lajçak

– Parlamenti i Shqipërisë bazuar në fakte të pakundërshtueshme për rolin e Serbisë në sulmin e 24 shtatorit ndaj shtetit të Kosovës i kerkon Bashkimit Europian qëndrim të qarte dhe masa ndëshkuese ndaj Serbise, lidershipi i së cilës është angazhuar në akte dhe veprime që cenojnë stabilitetin dhe sigurinë në rajon.

Deputet

Kreshnik Çollaku