Postimi i nënkryetarit të PD, Kreshnik Çollaku:

Ndarja në PD nuk ndodhi për asnjë marrëdhënie personale. Ndarja në PD ndodhi për shkak të dy qëndrimeve mbi marrëdhënien dhe kërkesave të SHBA.

Një palë konsideroi marrëdhënien me SHBA strategjike dhe të pakushtëzuar.

Pala tjetër konsideroi marrëdhënien me SHBA, me kushte dhe deri sovraniste.

Edhe sot e njëjta ndarje është, disa individë me rrogë deputeti që ndërrojnë disa karrige, nuk i bëjnë asgjë të njëjtës Ndarje.

Bashkimi ndodh nëse bie shkaku për të cilën u ndamë: Marrëdhënia me SHBA.