DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, SEKRETARI PËR PROGRAMIN DHE DEPUTETI, ARBI AGALLIU

 

Përshëndetje të nderuar qytetar!

Prej disa ditësh në Komisionin për Ekonominë dhe Financat, qeveria ka sjell projektligjin për “Disa ndryshime në ligjin nr 55/2015 për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar”.

Me anen e ketij ndryshimi synohet: te rritet ne menyre te konsiderueshme vlera minimale e projekteve te investimit, te cilat aplikojne per status strategjik ne do sektor te klasifikuar strategjik sipas ketij ligji; te detajohet procedura e paraqitjes se dosjes se projektit dhe vleresimit te saj duke permiresuar afatet e shqyrtimit dhe duke theksuar pergjegjesinë qe ka çdo ministri linje; si dhe te zgjatet afati i paraqitjes se kerkesave nga subjektet investuese te interesuara per perfshirjen ne procedurat per perfitimin e statusit “Investim/investitor strategjik, procedure e asistuar”, ne zbatim te ligjit nr.55/2015, “Per investimet strategjike ne Republiken e Shqiperise”, deri ne daten 31 dhjetor 2027.

Nga viti 2016 e deri tani jane trajtuar 88 projekte investimi, prej te cilave:
• 40 kane perfituar status strategjik
• 14 projekte jane refuzuar
• 34 projekte jane ne faze vleresimi

Pjesa me e madhe e ketyre projekteve jane ne sektorin e turizmit ose turizem i integruar.

Në këtë projekt ligj propozohet qe vlera minimale e nje projekti te propozuar per t’u kualifikuar si investim potencial strategjik te jete mbi 50 milione euro, ne çdo sektor ose te krijoje minimalisht 300 vende pune. Njekohesisht, nese subjekti synon proceduren e veçante, ne çdo sektor, vlera e investimit te jete e barabarte ose me e madhe se 100 milione euro ose investimi te krijoje minimalisht 500 vende te reja pune.

Ne fakt në letra ligjiet duken në rregull dhe në përputhje dhe me rekomandimet e Bashkimit Europian. Problemi është tjeter kund. Problemi është tek zbatueshmeria.

Rritja e vleres së investimit nga 5 milione ne 50 milione dhe nga 50 milione ne 100 milione do te frenoje projektet investuese ne fushën e turizmit per strukturat akomoduese ge nuk ndodhen ne zona me perparesi zhvillimin e turizmit apo qe janë ne vlere me te madhe se kriteri i investimit per perfitimin e statusit 4 dhe 5 yje, status special, dhe, per rrjedhoje, subjektet investuese nuk do të kene interes per te investuar ne kête fushe. Kjo do të bëj që zonat jo preferenciale të zhyten edhe me shume ne varferi dhe investimet të fokusohen pikërisht në zonat ku interesat ekonomik janë të mëdha.

Partia Demokratike ngre shqetësimin se përfitues deri me tani në shumicën e rasteve nuk kanë qenë investitor serioz me emer ndërkombëtar por klient afër qeverisë.

Sot kane dal fakte te cilat tregojne qarte atë qe Partia Demokratike ka denoncuar prej kohesh. Zyrtare të larte të administrates publike, ministra e deputete kanë qenë përfitues të shumë nga këto projekte. Sot SPAK ëahtë duke hetuat raste të tilla dhe PD e inkurajon hetimin e thelluar në çdo rast të till.

Cila është arsyeja reale që kërkojnë të bëjnë këto ndryshime pikërisht tani?

Pse në kaq vite, megjithëse me kritere edhe me te buta se keto qe propozohen, nuk kemi patur kompani të rëndësishme ndërkombëtare që të kenë imvestuar në Shqipëri. Mjafton të shikosh se kush ka përfituar dhe e kupton mjaft mirë këtë skemë abuzueshmerie.

Ndaj të nderuar qytetar, nuk është problem baza ligjore por pangopësia e kësaj qeverie për të vjedhur e abuzuar me pronën e shiptarëve dhe me paratë e shqiptarëve.

Ju faleminderit!