Per ne lufta ndaj krimit dhekorrupsionit ne politike e kudo eshte e pakompromiste. Dhepërballja me të keqen nuk ka ngjyrime apo aleanca, te dukshmeapo te padukshme qofshin!

Sepse vetëm kështu jemi vlerë e shtuar për shoqërinë tonë,
vetëm kështu bëhemi të dobishëm për njerëzit,
vetëm kështu I japim kuptim ekzistencës sonë!
Shqipëria ka plot matrapazë që abuzojnë përditë më pasuritë e saj,
ka plot politikanë që shkelin përditë mbi interesin e saj,
ka parti që po e dëmtojnë të ardhmen e saj.
Ajo që i mungon është një alternative e re, e përgjegjshme, që e cliron potencialin e saj të jashtëzakonshëm, që shkon përtejfasadave, një alternativë e vërtetë për njerëzit. Kjo duhet të jetëPartia demokratike, kështu duhet të bëhemi ne!