Kandidati për kryebashkiak në Tiranë, Halim Kosova, bisedoi sot me banorët e Priskës, të cilëve u shpjegoi konkretisht se si programi i tij për zonën do të ndikojë në përmirësimin e jetës së tyre. Kosova u ndal në rrugët e lagjet konkrete, si dhe në specifikat konkrete për këtë komunitet.

Më poshtë, projekti i detajuar për zonën e Dajtit.

KOMUNA DAJT

Objetivat dhe Investimet për vitet 2015 – 2017 

 1. Përmirësimi i Higjenës 

Objektivi:         Përmirësimi i kushteve të jetësës duke synuar rritjn e nivelit të shërbimeve në të gjithë zonën administrative të Dajti

Investimet:

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza në 2 fshatra:

 • Tufinë
 • Qesarakë

Rritja e cilësisë së furnizimit me ujë:

 • Sigurimi i furnizimi me ujë të pijshëm me cilësi dhe pa ndërprerje
 • Mirëmbajtja e linjave ekzistuese të ujësjellësit
 • Ndërtimi i linjave të reja të furnizimit.

Mbrojtja nga ndotjet e mbetjeve urbane dhe ujrat e zeza:

 • Ndërtimi i dekantuesve të ujrave të zeza në pikat e shkarkimit në përrenj e lumenj
 • Eleminimi i pikave më të ndotura
 • Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të grumbullimit, transportit dhe depozitimit të mbetjeve urbane. 

Përfitojnë rreth 12.300 banorë 

 1. Përmirësimi i infrastrukturës së arsimit parashkollor dhe parauniversitar

Objektivi: Përmirësimi i kushteve të mësimdhënies dhe rritja e sigurisë në objektet arsimore në zonën administrative të Dajtit 

Investimet: 

Rikonstruksioni i 6 objekteve arsimore:

 • Rikonstruksion shkolle 9-vjecare në Ferraj;
 • Rikonstruksion shkolle e mesme dhe ndërtim palestre në Surrel;
 • Instalimi i sistemit të ngrohjes për 6 objekte
 • Rikonstruksioni i nyjeve sanitare në të gjitha shkollat
 • Sigurimi i internetit.

Ndërtimi i 4 objekteve

 • Ndërtimi i 3 cerdhe, (2 në Linzë dhe 1 në Shtish tufinë)
 • Ndërtimi i 1 kopshti, Shtish Tufinë

Për fëmijë të shëndetshëm në nivelin parashkollor:

 • Vendosja e 6 kënde lojrash për fëmijët parashkollor
 • Pasurimi me mjete didaktike

Përmirësimi i sigurisë në shkolla nëpërmjet:

 • Sigurimi i transportit për fëmijët që banojnë 30min larg objekteve arsimore
 • Vendosja e sinjalistikës së nevojshme për sinjalizimin e shkollave

Përfitojnë rreth 1.850 fëmijë 

 1. Infrastruktura rrugore

Objektivi:         Përmirësimi i kushteve të lëvizjes së njerëzve dhe produkteve në të gjithë zonën administrative të Dajtit

Investimet:

Rikonstruksioni i rrugëve

 • Rruga Nacionale – Qafë  Mollë
 • Rruga Nacionale – Shkallë
 • Rruga Nacionale – Murth,
 • Rruga Nacionale – Selbë
 • Rruga Nacionale – Darshen,
 • Rruga Shtish Tufinë – Tujan 

Përmirësimi i gjendjes së rrjetit rrugor

 • Përmirësimi i kushteve të lëvizjes në 27 km rrjet kryesor që lidhet me rrjetin rrugor kombëtar brenda vitit të parë të mandatit
 • Asfaltimi i 13 km rrugë dytësore që lidhin fshatrat me njëri tjetrin
 • Përmirësimi i kushteve të lëvizjes në 31 km rrjet rrugor dytësorë dhe rrugë të brendshme brenda 2 viteve të para të mandatit

Përmirësimi i kushteve të sigurisë rrugore

 • Riparimi i sinjalistikës në rrugët ekzistuese si dhe kompletimi me të gjithë elementët e sinjalistikës horizontale dhe vertikale në 40 km rrjet rrugor kryesorë dhe dytësorë
 • Ndricimi rrugor në qendrat e komunave

Përmirësimi i kushteve të lëvizjes për këmbësorët

 • Ndërtimi i trotuarëve në rrugët që do rikonstruktohen
 • Krijimi i rampave për PAK (persona me aftësi të kufizuara)

Përfitojnë rreth 12.300 banorë

Unë nuk jam një politikan tipik, por ndoshta për këtë keni nevojë. Pikërisht pse kam projekte specifike për lagjen tuaj dhe për çdo lagje të Tiranës do t’ju them ekzaksisht se çfarë do të bëj. Në vend që unë të fajësoj të tjerët, gjithë jetën time kam marr përgjegjësi për të zgjidhur problemet. Unë jam një menaxher i fortë, me vizion të qartë, vendos objektiva dhe arrij standardet. Çdo projekt do të përfundohet brenda afatit kohor dhe do të tregoj tolerancë zero ndaj korrupsionit ashtu siç kam bërë gjatë gjithë jetës sime. Unë do të punoj për të gjithë dhe me të gjithë ju pa asnje dallim.


Njoftim për shtyp i Partisë Demokratike, 8 Qershor 2015