Deputeti Bode shpjegon skandalin qeveritar me kompaninë CEZ, të cilës qeveria i fali 3 miliardë dollarë në dëm të vendit, shumë që do të paguhet nga qytetarët shqiptarë me rritjen e pandalur të çmimit të qeverisë

 

 

Në vijim të angazhimit të Partisë Demokratike për të bërë transparente për opinionin e gjërë qytetar, mbi skandalin më të madh financiar në vend që lidhet me aferën CEZ, skandal i cili dy ditë më parë u legjitimua nga votimi me urdhër i deputetëve të mazhorancës, sot po paraqesim publikisht raportin e pretendimeve që duhet të paraqiste qeveria shqiptare për kompaninë CEZ.

Ky raport, i hartuar nga një prej kompanive më të njohura botërore në fushën e konsulencës teknike për rastet e arbitrazhit ndërkombëtar, i është paraqitur konfidencialisht qeverisë shqiptare më datë 10 shkurt të këtij viti, në plotësim të detyrimit kontrator që ka pasur për të vlerësuar pretendimet e mundshme financiare që qeveria shqiptare duhet të paraqiste para arbitrazhit ndërkombëtar. 

Ky raport është pranuar në mars të këtij viti nga qeveria, por për çudi u neglizhua tërësisht, në atë çka u quajt marrëveshje me CEZ, dhe që rezultoi të ishte një pazar i turpshëm i qeverisë me pasurinë publike.

Çfarë i rekomandon kompania ndërkombëtare, qeverisë shqiptare, për të kërkuar si të drejta financiare të argumentuara ndaj kompanisë CEZ në prishjen e kontratës me këtë të fundit?

Në raportin e saj, në paragrafet 2.19-2.23 (faqe 18-20) kompania eksperte ndërkombëtare, sipas vlerësimeve të saj, thotë se dëmi që duhet t’i kërkohet kompanisë CEZ duhet të përfshijë shumat si më poshtë:

1.-32 milionë euro vlera e 24% të aksioneve, pjesa që mbajti qeveria shqiptare në momentin e privatizimit. Vlera e këtyre aksioneve në momentin e privatizimit ishte 32 milionë euro, ndërsa në 23 janar 2013 vlera e tyre shkoi në zero.

2.-44.8 miliardë lekë (të reja), si shumë e domosdoshme që duhet të injektohet në kompani si kapital qarkullues për ta rivendosur në funksionim kompaninë, të paktën në parametrat e momentit të privatizimit.

3.-13.2 miliardë lekë, vlera e investimeve të njohura nga ERE por të parealizuara nga CEZ përgjatë kohës së operimit në Shqipëri. Kjo vlerë është përfshirë në çmimin e energjisë elektrike të paguar nga qytetarët.

4.- 18.7 miliardë lekë që është shuma e borxhit neto që CEZ-sha i ka qeverisë shqiptare nga rakordimet e detyrimeve reciproke sipas akteve të përbashkëta të datës 31 Dhjetor 2012.

5.- 185-212 miliardë lekë është kostoja e përllogaritur nga konsulenti ndërkombëtar sipas përllogaritjeve paraprake të ofruar nga ERE, kosto e cila do të paguhet nga qytetarët shqiptarë, si çmim më i lartë i shitjes së energjisë nga sa duhet të ishte në të vërtetë, shkaktuar nga mosplotësimi i marrëveshjes së privatizimit nga CEZ-sha për uljen në 17% të humbjeve në rrjet (përfshi vjedhje energjie, aktualisht rreth 38-40%) dhe uljes në nivelin 11% të mosarkëtimeve të energjisë së faturuar (aktualisht rreth 18-20%). Kjo shumë është paguar pjesërisht dhe do të paguhet deri në vitin 2020, kur mendohet të arrihen këto parametra, të cilat CEZ duhet t’i kish realizuar plotësisht në vitin 2014.

Siç shihet pra, konsulenti ndërkombëtar përllogarit një dëm prej rreth 3 miliardë dollarë që kompania CEZ-sh.a me mosrespektimin e kontratës së saj të privatizimit dhe keqmenaxhimin, u ka shkaktuar qytetarëve të këtij vendi.

Por kryeministri Rama dhe ministrat e tij, në vend të marrjes në konsideratë të rekomandimeve të kompanisë këshilluese ndërkombëtare, në vend të mbrojtjes së interesit publik të qytetarëve të saj, në mënyrë të pamoralshme, larg syve të qytetarëve, duke nëpërkëmbur interesat e tyre, zgjodhi rrugën e pazareve të fshehta. Përfundimi? Në vend të kërkonte 3 miliardë dollarë siç thotë konsulenti, pagoi edhe 95 milionë euro të tjera, pa llogaritur këtu disa dhjetëra millionë euro të tjera si taksa e detyrime fiskale të falura.

Tashmë do të jenë qytetarët shqiptarë që do të paguajnë nga xhepi i tyre këto 3 miliardë dollarë, plot mbi 1.1 milionë lekë të vjetra për çdo individ, në formën e çmimit të energjisë që konsumojnë, i cili edhe pse është sot më i lartë se ç’duhet, shumë shpejt do të provojë një rritje progresive.