Deklarata e plotë e deputetit të PD-së z. Arben Ristani, pas dorëzimit të padisë në Prokurorinë e Përgjithshme:

Partia Demokratike paraqiti sot në Prokurorinë e Përgjithshme kallëzimin penal ndaj Kryeministrit Rama dhe ministrit Tahiri për veprën penale “Të shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim”, vepër kjo e lidhur me shkarkimet dhe emërimet e fundit në trupën drejtuese të Policisë të Shtetit, duke filluar nga emërimi i Drejtorit të Përgjithshëm, dy zv/drejtorëve dhe drejtorëve të Policisë në qarqe. Këto emërime janë bërë duke shkelur në mënyrë flagrante ligjin për Policinë e Shtetit. Siç kemi bërë edhe më parë të dikur, Kryeministri Rama dhe ministri Tahiri në mënyrë konsenguente vazhdojnë të shkelin ligjin, kanë një pandjeshmëri totale ndaj shtetit ligjor dhe ligjit në veçanti.

Më e spikatur ishte në emërimet e fundit, ku është shkelur neni 21 i ligjit për Policinë e Shtetit i cili parashikon se Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit duhet të ketë arsimin përkatës, duhet të ketë gradën përkatëse drejtues i parë për më shumë se 3 vjet të cilën nuk e ka, duhet të ketë përvojën në punë me 16 vite të pandërprera në 20 vitet e fundit. Pra të tre këto kritere ligjore të cilat janë kritere taksative që nuk lënë vend për ekuivok dhe interpretim, asnjë prej tyre nuk është marrë parasysh në emërim e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë. Po kështu, edhe për dy nëndrejtorët dhe drejtorëve nëpër qarqe që nuk u janë nënshtruar procedurave të ri-pranimit në polici dhe nuk janë marrë parasysh kriteret që ata duhet të plotësojnë që të jenë në vendet e punës.

E gjitha kjo i shkakton një pasojë shumë të rëndë shtetit ligjor në Shqipëri, i shkakton një pasojë shumë të rëndë punës normale të Policisë së Shtetit e cila është e angazhuar në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve dhe çdo kriminaliteti në vendin tonë.

Kjo punë është vlerësuar maksimalisht edhe nga raportet e ndërkombëtareve dhe po përmend progres-raportin e fundit të Bashkimit Europian sipas të cilit puna e Policisë së Shtetit Shqiptar në luftën kundër trafiqeve dhe krimit të organizuar është vlerësuar dhe është një nga shtyllat që bëri që Shqipëria të marrë ftesën për të qenë vend kandidat për në Bashkimin Europian.

Pyetje: Çfarë synoni të arrini me këtë kallëzim?

Me anë të këtij kallëzimi duam të qëndrojmë fort për shtetin ligjor në Shqipëri, duam të qëndrojmë fort kundër çdo veprimi që shkel ligjin dhe të fitojmë qytetarinë nga antiligji. Në Shqipëri nuk mund të sundojë antiligji, por duhet të sundojë ligji.

Pyetje: Çfarë parashikon ligji në këtë rast nëse provohen akuzat tuaja?

Ju mund të shikoni ligji i cili parashikon se vepra penale për shpërdorim detyre parashikon një dënim me heqje lirie deri në 7 vite.

Pyetje: Lëvizjet u bënë nga Burgaj?

Emërimi i Drejtorit të Përgjithshëm është i Kryeministrit, emërimi i dy nëndrejtorëve është i ministrit dhe në bashkëpunim me Drejtorin e Policisë kanë bërë këtë paligjshmëri.