Kemi këtu një nga rastet flagrante të ndërhyrjes të ministrisë në procesin zgjedhor dhe madje të shkeljes së ligjit. i referohemi fakultetit të Veprimtarive Fizike të Universitetit të Sporteve ku një prej kandidatëve pa bërë padi ndaj Komisionit të Apelimit në Gjykatën Administrative e cila ka marrë vendimin e saj për pezullimin e procesit zgjedhor dhe bazuar në vendimin e gjykatës, që po e tregoj këtu, Komisioni i fakultetit ka ndjekur vendimin e gjykatës dhe ka marrë vendimin për pezullimin e procesit zgjedhor për dekan të këtij fakulteti, por përsëri është Komisioni i Apelit ai që vendos me ndërhyrjen e njerëzve të dërguar nga ministria që vendos që procesi të vazhdojë dhe përjashtimin e njërit prej kandidatëve që është z Agron Kasa. Kjo është jo vetëm shkelje e kompetencave të ndërhyrjes brutale të ministrisë në procesin zgjedhor, ndërhyrje që ne e kemi denoncuar, por është njëkohësisht një shkelje e rëndë ligjore që për të cilën anëtarët e Komisionit të Apelit do të mbajnë përgjegjësi penale, pasi do të bëhet edhe denoncimi përkatës nga kandidati, por jemi këtu edhe për të faktuar atë që kemi thënë këto ditë që ministria dhe qeveria është duarbrenda procesit zgjedhor në universitete në rastin e zgjedhjeve për rektorët dhe dekanët. Gjërat janë e zeza mbi të bardhë dhe nuk mund të mohohen.


Denoncim i kreut të Departamentit të Arsimit, Luçiano Boçi, 20 prill 2016