Korçe

Andrea Mano
Arjana Jorgji
Artur Lisi
Devis Osman
Erion Haruni
Flamur Sala
Përparim Kutrolli
Ledina Alolli
Lorenca Cukali
Mirela Qeleshi
Sorina Koti