fbpx

TAKSA IME 9%

Llogarit fitimin që të sjell taksa e sheshtë.

Llogaritje e Pagës

Paga bruto

1

Tatimi Progresiv

1

Taksa e sheshtë

1

Kursim MUJOR (në lekë) me taksën e sheshtë  9%

1

Kursim VJETOR (në lekë) me taksën e sheshtë  9%

1

Kursim në një mandat qeverisës (në lekë) me taksën e sheshtë  9%

1