fbpx

Anetaresohu ne PD

Demokracinë e bëjnë njerëzit.

Merre vendimin tënd tani dhe behu anëtar i Partisë Demokratike. Partia Demokratike beson se puna, mirëqënia, e drejta, liria dhe demokracia janë të mira publike që duhet t’i gëzojnë të gjithë qytetetarët e Shqipërisë.

Plotëso formularin me të dhënat personale në vijim dhe dërgoje.

Për me shumë informacion mund të na shkruani në adresën tonë:

Partia Demokratike

Bulevardi Zhan Dark, 11

Tiranë

Email: info@pd.al

Fushat me * janë të detyrueshme

Duke u regjistruar ju jepni pëlqimin/miratimin tuaj për përdorimin e të dhënave personale, në përputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, të ndryshuar, aktet nënligjore të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si dhe legjislacionin shqiptar në fuqi.