Sot Partia Demokratike zhvillon Kuvendin Programor për prezantimin e programit për zgjedhjet e ardhshme politike, me sloganin “Shqipëria meriton më shumë”.
Pjesw e prezantimeve ka qenw edhe Prof. Doktor Rexhep Uka, i cili ka foli pwr propozimet e PD pwr bujqwsinw.

Fjala e Porf. Dok. Rexhep Uka:

PROGRAMI I BUJQESISE PD 31 QERSHOR 20024

* Traktati i Romës i 1958-ës e vendosi bujqësinë në zemrën e veprimtarive të Bashkimit Ekonomik
Europian, me objektiv rritjen e prodhimit, një standard të drejtë jetese të familjes fermere,
disponueshmëri furnizimesh, treg të stabilizuar, dhe zinxhir të sigurtë furnizimi me çmime të
arsyeshme.

* PD gjendet përpara një situate kur bujqësia shqiptare po lëngon në gjendjen e saj të braktisur dhe ku
po bëhet nevojë urgjente ringjallja e saj.

* Për PD-në, bujqësia deklarohet misioni i parë, pa bujqësi nuk ka zhvillim rural, nuk ka turizëm, nuk ka
mirëqenie urbane, nuk ka emancipim shoqëror, nuk ka demokraci.

* Filozofia dhe objektivi nr 1 për një parti të djathtë si PD-ja, është ekonomia bujqësore të sigurojë rritjen
e të ardhurve për familjen fermere, që ajo të rrisë dhe edukojë breza të denjë për të ardhmen e tyre
në BE.

* Investimi i parë eshte financimi, me sa i jane dhënë deri më sot nga buxheti i shtetit, vetëm kemi
kuptuar se sa pak dhe larg jemi nga ajo që duhet…

* Me qëllim që të arrihet një rritje ekonomike e qëndrueshme, me jo me pak se 5-6 % në vit, ky sektor
do të mbështetet me një buxhet dy herë më të madh se sa buxheti aktual.

* Do të synohet që, brenda katër viteve të qeverisjes, eksportet bujqësore në vlerë të rriten 3 herë,
duke kalur vleren e importeve.

* Financimi do të shkojë drejtpersëdrejti atje ku punohet dhe prodhohet, objektiv bujqësi e
qëndrueshme, jo vetem për sot, por edhe për brezat. Çdo financim i shoqëruar me ‘know how’.

* Rehabilitim të infrastrukturës, vaditje, drenim, kullim, masa kundër përmbytjeve.

* Subvencioni në pikat kyçe që i shërbejnë fermerit, sipas avantazheve të krahasuara, gjithë komunitetit
dhe tregut.

* Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet infrastrukturës së tregjeve bujqësore. Në të gjitha bashkitë e
vendit do të financohet për ndertimin e tregjeve moderne, me të gjithë infrastrukturën e nevojshme
për ruajtje dhe tregtim.

* Reforme strukturore rrënjësore e institucioneve kërkimore shkencore dhe këshillimore.

* Vënia në zbatim e rajonizimit të kulturave dhe prodhimeve të tjera bujqësore dhe ndërtimi i politikave
përkatëse për produktet tipike rajonale dhe promovimi e brevetimi i tyre.

* Politika të veçanta mbështëtse për familjet e reja fermere në zonat e braktisuara me projekte
bashkohore.

* Programi për ‘Bujqësine dhe Zhvillimin Rural’ do të garantojë një përafrim gradual të mëtejshëm, në
prodhim, në përpunim dhe standarde, në përputhje me Politikën e Përbashket Bujqësore Europiane,
me legjislacionin e BE-së, si edhe me kërkesat që burojnë në kuadrin e procesit të antarësimit.