Sot Partia Demokratike zhvillon Kuvendin Programor për prezantimin e programit për zgjedhjet e ardhshme politike, me sloganin “Shqipëria meriton më shumë”. Në fjalën e saj, nënkryetarja e PD Flutura Açka, e cila ka folur për ofertën e PD.

 

Fjala e Flutura Açkës:

 

Gjatë qeverisjes së tij, i vetmi kontribut që ka dhënë Edi Rama, është shndërrimi i Shqipërisë në vendin e parë në botë të eksportuesit të qytetarëve të tij. Kushdo e ka të qartë, se me këtë model qeverisës, ky vend nuk ka kurrfarë perspektive, ndaj zgjedhin të largohen. Kostoja e jetesës është shumë e lartë, ndërsa pagat shumë të ulëta. Nënat qajnë për fëmijët që largohen përditë nga vendi, ndërsa Edi Rama mburret me projekte 3D në rrjetet sociale. Varfëria rritet përditë dhe të gjitha këto probleme, kanë një emër të përbashkët: Edi Ramën dhe qeverisjen e tij të dështuar.

Ndaj Partia Demokratike:

▪ Në ditët e para të Qeverisë së saj, nis punën për rikonceptimin e

Ligjit të Arsimit të Lartë, në bashkëpunim me botën akademike,

ekspertët më të mirë dhe studentët shqiptarë.

▪ Bën transparencë të plotë në procesin e akreditimit nga agjencitë

ndërkombëtare të rankimit të universitete dhe të programeve të

studimit.

▪ Bën regjistrimin e pronave të universiteteve dhe kalimin në

pronësi i tyre, duke garantuar me ligj vetadministrimin e këtyre

pronave.

▪ Krijon Bibliotekën Ndër-universitare Kombëtare Online.

▪ Rrit rolin e studentëve në zgjedhjet universitare, vlera e votës së

të cilëve shkon deri në 30%.▪ Dyfishon Buxhetit për Arsimim e Lartë.

▪ Modernizon infrastrukturën mësimore të IAL (Institucioneve të

Arsimit të Lartë).

▪ Ndërton brenda mandatit të parë 3 kampuse universitare: në

Tiranë, Elbasan dhe Shkodër.

▪ Rishikon skemën e mbështetjes fiananciare me bursa studentore,

bazuar në tre parime themelore: gjendja ekonomike, meritokracia

dhe prioritetet kombëtare.

▪ Siguron paketë mbështetesë financiare për studentët, pra më

shumë studentë që ndjekin universitetet, pra, më shumë të ardhura

për familjet shqiptare.

▪ Siguron bursë të plotë për çdo student (në ciklin e parë apo të dytë)

në familjet me të ardhura të ulta, bursë të plotë për studentët

ekselentë.

▪ Financon praktikën njëvjeçare pas studimeve për 10 mijë

studentë, duke garantuar kështu lidhjen e tyre me tregun.

▪ Financon bursa për studentët dhe doktorantët ekselentë në 15

universitetet më të mira në botë, si dhe promovon programin për

thithjen e trurit, larg nepotizmit dhe ndërhyrjes politike, por

bazuar në meritokraci. “From: brain drain to brain gain”. [Pra,

nga truri i ikur te truri i thithur.]▪ Orienton dhe mbështet programet universitare në përputhje me

kërkesën e tregut, për një lidhje natyrale të kërkesës me ofertën,

duke garantuar kështu punësim dhe zhvillim.

▪ Shpall programet universitare të mësuesisë si “Prioritet

kombëtar”, duke nxitur të rinjtë të studiojnë në këtë fushë me

rëndësi për ardhmërinë e vendit, përmes politikave mbështetëse të

arsimimit, punësimit, dhe sigurisë financiare.

▪ I jep autonomi të tillë universitete shqiptare, që përmes parimit

mëritë-preferencë, të kenë mundësi të bëjnë vetë përzgjedhjen e

studentëve të tyre.

▪ Depolitizon Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe

përmirëson kuadrin ligjor të organizimit dhe funksionimit të saj.

▪ Krijon Fondin Shqiptar për Shkencë, Inovacion dhe Zhvillim, ku

të konkurrojnë të gjithë IAL (Institucionet e Arsimit të Lartë)

publike, dhe jo vetëm, institutet kërkimore, hulumtues shkencorë,

bazuar në meritokraci.

▪ Ndërton Universitetin e Diasporës: përmes krijimit të një database

të kërkuesve shkencorë, doktorë shkencash dhe profesorë

shqiptarë, për të kontribuar në edukimin dhe aftësimin universitar

në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetet publike, përmes një

fondi të dedikuar për financimin e aktiviteteve.