Sekretarja për pushtetin vendor dhe decentralizimin në PD, Alfrida Marku shprehet se 55‭%‭ ‬e‭ investimeve‭ ‬kapitale,‭ ‬me‭ ‬ vlerë‭ ‬208‭ ‬milion‭ ‬euro,‭ ‬të planifikuara për t’u zbatuar përgjatë vitit 2023 në 61 Bashkitë në vendin tonë, nuk janë realizuar, duke mbartur fondet nga njëri vit‭‭ ‬buxhetor‭ ‬në‭ ‬tjetrin.

Në një deklaratë për mediat, Marku tha se sot, që jemi në fund të muajit të pestë të vitit buxhetor, në pjesën më të madhe‭ ‬të‭ ‬bashkive‭ ‬nuk‭ ‬ka‭ ‬asnjë‭ ‬gjurmë‭ ‬të‭ ‬investimeve‭ ‬të prapambetura apo edhe investimeve të reja të parashikuara. Kjo sipas saj, ndikon në përkeqësimin e shërbimeve dhe mungesën e investimeve.

DEKLARATË E SEKRETARES PËR PUSHTETIN VENDOR DHE DECENTRALIZIMIN NË PD, ALFRIDA MARKU

Qytetarët shqiptarë, paguajnë çdo vit më shumë taksa e tarifa vendore, për t’u përballur çdo ditë me mungesën e shërbimeve dhe investimeve. Ky është modeli i qeverisjes në Bashkitë në vendin tonë, për shkak të keqmenaxhimit dhe abuzimeve, që ka 
në fokus llogaritë politike dhe jo interesin publik.
55‭%‭ ‬ e‭ ‬ investimeve‭ ‬ kapitale,‭ ‬me‭ ‬ ‭ ‬vlerë‭ ‬208‭ ‬milion‭ ‬euro,‭ ‬të planifikuara për tu zbatuar përgjatë vitit 2023 në 61 Bashkitë në vendin tonë, nuk janë realizuar, duke mbartur fondet nga njëri vit‭ ‬ ‭ ‬buxhetor‭ ‬ ‭ ‬në‭ ‬ ‭ ‬tjetrin;‭ ‬ ‭ ‬duke‭ ‬ ‭ ‬shtyrë‭ ‬ ‭ ‬në‭ ‬ ‭ ‬kohë‭ ‬ ‭ ‬realizimin‭ ‬ ‭ ‬e investimeve të domosdoshme e për të cilat qytetarët kanë paguar faturën e taksave e tarifave vendore.
Sot, kur jemi në fund të muajit të pestë të vitit buxhetor, në pjesën më të 
madhe‭ ‬të‭ ‬bashkive‭ ‬nuk‭ ‬ka‭ ‬asnjë‭ ‬gjurmë‭ ‬të‭ ‬investimeve‭ ‬të prapambetura apo edhe investimeve të reja të parashikuara.
Bashkitë duhet të bëjnë transparencë dhe kanë detyrimin të japin llogari‭ ‬pse‭ ‬208‭ ‬milion‭ ‬euro‭ ‬të‭ ‬paguara‭ ‬nga‭ ‬qytetarët‭ ‬e‭ ‬61 bashkive,‭ ‬apo‭ ‬55%‭ ‬e‭ ‬ investimeve‭ ‬ kapitale‭ ‬ të‭ ‬planifikuara, 
mbahen pezull:
- paaftësi e administratës për të zbatuar projektet ?
-urdhër për të mos vepruar ndryshe ?
- apo plane për të shtyrë në kohë zbatimin e projekteve dhe 
likujdimin e tyre, sa më afër periudhës zgjedhore ?
Duke ndjekur me shqetësim gjendjen e rënduar të shërbimeve dhe mungesën e investimeve, korrupsionin që është kthyer në prioritet në Bashkitë në vend, Partia Demokratike dhe përfaqësuesit e saj ne këshillat bashkiak, garantojnë qytetarët në angazhimin gjithmonë në mbështetje të interesit‭ ‬ publik,‭ ‬duke‭ ‬ ‭ ‬denoncuar‭ ‬çdo‭ ‬rast‭ ‬abuzimi‭ ‬si‭ ‬dhe 
inkurajojmë‭ ‬autoritetet‭ ‬kompetente‭ ‬ ‭ ‬për‭ ‬të‭ ‬vënë‭ ‬para përgjegjësisë‭ ‬çdo‭ ‬ ‭ ‬funksionar‭ ‬të‭ ‬administrates‭ ‬vendore‭ apo qendrore‬,‭ ‬te zgjedhur apo emeruar, qshpërdoron autoritetin, besimin publik duke abuzuar me taksat e qytetarëve

Faleminderit !