·         Qeveria po bën propagandë me masat për Corona Virus, Bardh Spahia: Nuk është marrë asnjë masë, në qendrat shëndetësore nuk ka maska dhe as veshje për mjekët në rast përballje me pacientë të sëmurë me virus. Nuk është bërë asnjë dezinfektim, ndërsa stafi shëndetësor nuk është informuar apo trajnuar për Corona Virus.

Përfaqësuesi i Grupit të Punës, ngritur pranë Partisë Demokratike, ish-deputeti dhe mjeku Bardh Spahia, monitoroi dy qendra shëndetësore në Tiranë, për të parë nga afër masat e marrë për të parandaluar apo përballuar emergjencën në rast të prekjes së vendit tonë nga Corona Virus. Zoti Spahia verifikoi edhe vërtetësinë e deklaratave të kryeministrit dhe autoriteteve shëndetësore për masat e marrë në përballimin e një situate të tillë emergjence. Gjatë këtij inspektimi përfaqësuesi i Grupit të Punës pranë PD, Bardh Spahia konstatoi në të dy qendrat e monitoruara se nuk është marrë asnjë masë mbrojtëse, ndërsa stafi shëndetësor nuk është trajnuar apo informuar mbi Corona Virus dhe se deklaratat e qeverisë janë propagandë boshe.

“Pas vizitës tonë në ambientet e brendshme dhe komunikimit me mjekët dhe personelin shëndetësor të kësaj qendre, konstatojmë se deklaratat e kryeministrit dhe të qeveritarëve, jo vetëm që nuk janë të vërteta, por ka mangësi të theksuara në pajisjen e këtyre qendrave me mjetet e duhura për të përballuar këtë situatë tepër shqetësuese. Nga konstatimet tona u vu re se ka mangësi të theksuara në pajisjen me maska mbrojtëse, për të mos folur për mos pasjen e veshjeve të duhura për përballimin e një rasti të dyshuar me corona virus”, deklaroi zoti Spahia pas inspektimit në këto qendra.

Ish-deputeti demokrat konstatoi se stafi shendetësor është i patrajnuar në rast shfaqje të virusit në vendin tonë, ndërsa rezulton se ambientet e shërbimit shëndteësor nuk janë dezinfektuar apo sanitarizuar.

“Ka mungesë të informacionit dhe trajnimeve, instruktimit të personelit shëndetësor për mënyrën e përballimit të dhe të veprimeve në rast konstatimi të një pacienti të prekur nga corona virusi. Mungesa të cilat pastaj detyrimisht shtrihen përtej personelit mjekësor dhe tek qytetarët shqiptarë. Një tjetër aspekt shqetësues të cilin do të doja ta theksoja sot, ishte edhe mungesa jo vetëm e informacionit, por edhe e dezinfektimit dhe sanitarizimit të ambienteve të këtyre qendrave shëndetësore në të cilat kalon një fluks i madh qytetarësh shqiptarë, shpeshherë me simptoma të ngjashme me ato të corona virusit”, – evidentoi përfaqësuesi i grupit të punës ngritur pranë PD.

Zoti Spahia i bëri thirrje institucioneve qeveritare që të lënë propagandën boshe dhe të marrin masa serioze për situatën për përballimin siç duhet duke iu referuar dhe mbështetur fuqishëm tek profesionistët e fushës.