Verifikim, sekuestrim, konfiskim! Paketa Antimafia do godasë pa mëshirë e pa dallim të gjithë abuzuesit me fondet dhe pasuritë publike!