Pastrimi i politikës nga krimi dhe dekriminalizimi i zgjedhjeve janë jetike për demokracinë dhe stabilitetin e vendit.