Foto Kozma Jano spiun 1 dhe 2 provojnë se kandidati për anëtar KLP ka qenë bashkëpunëtor i Sigurimit të Shtetit.

Në vetëdeklarimin për lidhje me ish-sigurimin, ka deklaruar “jo”.

-Është rekrutuar kur ka punuar në Portin e Durrësit në vitin 1977 nga operativi Sefer Alikaj. Ka pasur qëllim agjenturën brenda policisë. Është bashkëpunëtor (informator) i Sigurimit. Katela model 2 e tregon këtë.

-Po ashtu, me vendimin nr.13, datë 19.4.1996 (nr.10 i vendimit), komisioni “Mezini”, i ka ndaluar kandidimin në emër të subjektit politik Partia e Unitetit Kombëtar (vendimi bashkëlidhur)

Foto Kozma Jano komunist fakton kandidimin në 2011 për Partinë Komuniste në Lushnje.

Scan 23 Jan 2018 at 14-08

Altin Hazizaj i denuar është dokumenti i  Prokurorisë së Përgjithshme, që provon se kandidati për KLGJ/KLP është dënuar dy herë.

ALTIN HAZIZAJ I DENUAR

Blloku i fotove në PDF ka këtë renditje:

  1. Vërtetimi nga Drejtoria e Tatimeve se kandidati Sokol Lamaj rezulton me gjoba për mospagesën e kontributeve të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore 20 mijë lekë.
  2. Deklarimi i ONM se Andi Muratej dhe Alfred Ballaj duhet të skualifikoheshin nga Parlamenti për mospërmbushjen e kritereve dhe mungesën e integritetit të lartë moral që duhet të ketë një anëtar i KLP.
  3. Deklarimi i ONM që vë në dukje angazhimin shumë të lartë politik të Ilir Pandës.  ​