Vendimi unanim i Kryesisë për të nisur një proçes analize dhe konsultimi me anëtarët me qëllim forcimin e Partisë, reformimin dhe bashkimin e saj.