Te nderuar kolege!

Te nderuar qytetare!

Kjo marreveshje eshte ratifikim ndermjet KM dhe Fondit global kunder AIDS, turberkulozit dhe malaries.

Projektligji nuk eshte i planifikuar ne programin analitik te projektakteve te KM.

Marreveshja eshte firmosur ne 17 qershor 2016 nga Ministri i Shendetesise dhe eshte miratuar ne parim me vendim te KM te dates 8.06.2016.

Fondi global eshte krijuar ne janar te vitit 2002 si nje institucion financimi inovativ me qellim terheqjen dhe menaxhimin e burimeve finananciare ne nivel global si dhe sigurimin e ketyre burimeve per te mbeshtetur programe kombetare dhe rajonale qe trajtojne dhe kujdesen per njerezit me semundje  AIDS, TBC dhe malaries.

Fondi global nuk eshte pergjegjes per ndonje demtim, humbje, kosto apo detyrim qe marresi i grandit apo ndonje prej marresve te tij kryesor, nenmarresve apo furnizuesve aktualisht.

Meqe institucioni zbatues i kesaj marreveshje do te jete MSh lind dyshimi yne qe  a do te menaxhohen mire keto grante ne te mire te popullates duke pare qe MSh ka keqmenaxhuar edhe fondet publike per shendetesine dhe ka braktisur qytetaret me sherbim shendetesor. Sot mungon mjekimi per te semuret TBC ne sanotorium.

Te braktisur jane  edhe femijet me Ca te cilet nuk po marrin trajtim dhe prinderit nuk kane mundesi ekonomike per ti blere jashte kimiopreparatet.

Kimiopreparatet nuk jane fare ne sherbimin e onkohemaologjise dhe QSUT-ja justifikohet me faktin qe procedurat e tenderimit kane deshtuar,

PROCEDURA qe pacientet nuk kane pse ti vuajne.

Ministria  e shendetesise dhe spitali apo qsut duhet te nxjerrin nje numer te sakte te dhenash lidhur me numrin e femijeve me kancer cdo vit, numrin e femijeve qe arrijne tja dalin, dhe numrin e femijeve qe nuk ia dalin. Lind pyetja…Sa femije ka cuar Ministria e shendetesise jashte vendit per transplant te palces?

Kush mban pergjegjesi per mos zbatimin e protokollit te trajtimit te femijeve me kancer?

Pa e shkeputur vemendjen te femijet mund te permendem nje tjeter sherbim ku u shkelet e drejta: per Implantin koklear,

Eshte nje  nder  10 paketat e miratuara nga shteti per tu rimbursuar 100%, dhe ne fakt ky sherbim sot nuk ekziston dhe dhjetra femije ne vendin tone rrezikojne te mbetet shurdhe.

Mungesa e alternativës së parë në treg sa i përket listës së rimbursimit të barnave është një nga problemet që prek në radhë të parë të gjithë pacientët e më pas edhe farmacistët.

Një tjetër problematike ka të bëjë me mënyrën e funksionimit të mekanizmit për trajtimin ose asgjësimin e mbetjeve farmaceutike.

Një tjetër shqetësim që hasin farmacistët gjatë ushtrimit të punë së tyre ka të bëjë me kriteret e vendosur nga fondi sa i përket tregtimit të barnave, duke ju referuar barnave të listës së rimbursuar.

Mungesat ne te gjitha spitalet e rretheve , ato Rajonale dhe Qsut, shefqet Ndroqi e Trauma.

Krahas mungesave qe prekin direkt pacientin, shqetesim ngelet Vjedhja me  koncensionet, zhberja e skemes aktuale dhe mungese strategjie nga Ministria Shendetesie.

Mungesa në investime, aparatura që nuk punojnë, madje abuzime me tenderat per mirembajteje edhe kur ato kane vite qe nuk vihen ne pune. ekzaminime , sorollatje, radhe pritje, mungese planifikimi, ku duhet të presësh gjatë, e te perfundosh ne privat. medikamentet mungojnë në të gjithë spitalet e vendit, ku janë inspektuar dhe me media. Sorollatje pacientëve pafund (radhë për vizita, konsulta), pacientët blejnë gjithëçka vetë, të sëmurët janë të braktisur, (histori të dhimbshme familjare dhe sorollatjesh e pamundësish për të blerë kimioterapinë, për të bërë ndërhyrje dhe ekzaminimet).

Të gjitha në privat dhe të iniciuar qëllimisht nga shefat e Ilir Beqaj.

Barnat e listës së rimbursimit janë jo efektive, lista e barnave e vonuar, e pa konsultuar me subjektet dhe urdhërin e Farmacistit, mungese e alternatives se pare.

Qytetarët detyrohen të marin barna të shtrejta (jo ato të alternativës parë) sepse nuk japin efektin e pritshëm ose nuk jane ne treg.

Të gjitha kërkesat që janë bërë nga spitalet për aparatura, apo rikontruksione, nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë.

Urgjenca e Tiranës  ku i shërbehet me shërbim prespitalor 1/3 të popullsisë së vendit është shkrirë dhe dhene me koncension Eres.

Tirana është pa urgjencë, nuk është furnizuar me medikamente, paisje mjekësore as me karburant për ambulancat që janë dhe ato të pakualiduara dhe pa pajisjet e nevojshme (janë ambulanca fugon), përsoneli hidhet në rrugë dhe qytetaret braktisen.

Në onkologjik pacientët pa herceptinë, dhe janë kthyer të sëmurët nga rrethet, mbasi kanë pritur disa ditë.

Koncensione (partneritet publik privat, korrupsioni 320 milion € dhe vazhdon vjedhja.

Qytetarët sot janë më të varfër dhe kanë nevojë për shërbim shëndetësor, jo vetëm që nuk është falas, por blejnë ç’do gjë vetë.

Populizmi me 600 mijë qytetarë të pasiguruar që ju hiqet tarifa te mjeku i familjes, është cinizëm dhe mashtrim i radhës.

Kjo kategori nuk mund të ketë kartë shëndeti, pra nuk mund të përfitojnë nga skema, pra duhet të blejnë gjithçka në sistemin e zhbërë.

Tenderat janë centralizuar në Ministrinë e Shëndetësisë  dhe kjo ka sjellë mungesa  në spitale, abuzim me tenderat duke i kaluar intech .

Prokurimet janë efektive dhe bëhen në kohë vetëm nëse planifikohen e prokurohen nga stafi dhe profesionistët e shëndetësisë në ç’do shërbim.

Ata e dinë çfarë duhet, çfarë mungon, çfarë është më efektive për të sëmurin sipas diagnozave rasteve në periudha të vitit.

Eshtë zhbërë skema e sigurimeve shëndetësorë, kanë hequr hallkat dhe mekanizmat e kontrollit, këtë e tregojnë abuzimet me skemën dhe recetat fiktive me vlera të mëdha 2.2 milion $.

Një aferë e pastër dhe që tregon se asgjë nuk kontrollohet dhe favorizohet qëllimisht, është rasti i abuzimit me Neuro-aid, suplement.

është zbuluar një tjetër skemë mashtrimi, një skemë abuzive me barnat per veteranët e Luftës Nacianal Clirimtare.

Kjo skemë është në vazhdën e ngritjes së skemave abuzive dhe heqjes qellimisht te mekanizmit te kontrollit per barnat  nga Ministria e Shëndetësisë.

Fondi i Sigurimeve Shëndetësore ka rimbursuar të ashtuquajturin Neuro AID, i cili, edhe nga verifikimet tona nuk rezulton ne Listen e Barnave te Rimbursuar nga Fondi si edhe nuk figuron në regjistrin e Agjensisë Kombëtare të Barnave, dhe cka është më e rënda rezulton se ky Neuro Aid-i nuk është bar apo medikament por një suplement dhe për pasojë nuk është i  regjistruar në Republikën e Shqipërisë.

Skandalet, braktisja,  hajduteria dhe shnderrimi i shendetesise nga misioni human , ne kriminal vazhdon.

Ky korrupsion është i faktuar edhe nga departamenti amerikan i shtetit, shëndetësia sektori më i korruptuar.

Janë vjedhur koncensioni check-ap 130 milion $, koncensioni hemodializes 86 milion $, koncensioni i laboratoreve dhe paisjeve kururgjikale 120 milion $.

 

Këto koncensione janë dhënë klientelistëve të qeverisë, që janë jashtë sferës shëndetësore (kompani duhani, biznes kafeje,) nga paratë dhe fondet e buxhetit të shtetit, buxhet për shëndetësinë, buxhet që duhet të shkojë për të sëmurët, për barna dhe materiale mjekësore, për investime, rikonstruksione, aparatura mjekësore, kujdes për të sëmurët me tumore, për fëmijët me sëmundje të rënda, për të sëmurët kronikë.

Një detaj tjetër i rëndësishëm është dhe treguesit e shëndetësisë (indikatorët e vendosur nga reforma me usaid dhe BB që në 2006, nuk maten dhe nuk centivohen më.

Tashmë nuk paguhen  qendrat e parësorit për këto indikatore, as indikatorët e përformancës, as indikatorët e cilësisë, një shëndetësi dhe një reformë duhet të ketë matshmëri.

Pra është një situatë kaotike, ku gjithë hallkat e zingjirit nuk funksionojnë, janë zhbërë, qëllimisht për të hequr çdo kontroll dhe hapur rrugën kirrupsionit, hajdutërisë, dhe braktisjes së të sëmurëve.

Eshtë kriminale, kjo që ndodh në shëndetësinë.

Mjekët e sistemit publik po ikin në privat ose po emigrojnë jashtë vendit, çdo vit largohen 160 mjekë, mjekët janë asete, janë elita e çdo vendi.

Largime nga puna pa kriter të profesionistëve të shëndetësisë dhe futja e militantëve partiake.

Centralizim i gjithë procedurave, emerime, tenderime, dhe anashkalim i urdherave përkatës, urdhëri mjekut, infermierit, stomatologut si dhe profesorëve e akademikëve që themeluan shëndetësinë shqiptare.

Korrupsioni ne spitalin Shefqet Ndroqi dheQSUT faktuar pas kontrollit nga KLSH.

Duke patur mbrojtje nga Beqe behet gjithe ky korrupsion.

795 mije dollare afere korruptive ne QSUT.

KLSH pas kontrollit ne QSUT ka konstatuar nje afere korruptive per mirembajtje pajisjesh, afera SIEMENS me vlere 795 mije dollare

Kontrolli i Lartë i Shtetit njoftoi se nga auditimi i administrimit të barnave në QSUT, konstatoi se ka një listë shumë të madhe barnash të skaduara në depot farmaceutike.

Për vitin 2014 rezultojnë të jenë skaduar 146.863 medikamente në vlerë 38,203,099 lekë, me arsyen se të gjitha këto barna janë blerë në sasi të konsiderueshme dhe që nuk kanë arritur të përdoren, pavarësisht se afati i përdorim ka qenë relativisht nga 1-2 vjet.

Megjithëse është konstatuar se këto barna janë blerë në sasi relativisht më të ulët, sërish kemi mospërdorim në kohë të tyre ose sasi të blera mbi nevojat nga vitet e mëparshme, referon KLSH-ja.

Kjo gjendje, sipas KLSH rëndohet më tepër kur konstatohet që donacionet nuk arrijnë të përdoren brenda afatit të tyre të përdorimit, dhe për këto dy vjet barnat e skaduara nga donacionet paraqiten në sasinë 234,405 medikamente në vlerën 124,339,026 lekë.

Kjo situatë tregon se ka një mungesë planifikimi bazuar mbi nevoja reale për medikamente, lidhur me sasinë që është e nevojshme për të mbuluar trajtimin e të sëmurëve të cilët trajtohen në QSUT.

Sipas KLSH-së blerja e barnave zë rreth 45% (rreth 4 miliardë lekë) të buxhetit vjetor të QSUT, dhe nga an tjetër perceptohet një mungesë e theksuar ilaçesh ndërkohë që niveli i barnave të skaduar vijon të jetë i lartë.

KLSH ka vërejtur keqadministrim  të barnave në këtë institucion dhe mungesë përgjegjësie institucionale me efekte negative në administrimin e fondeve për barna dhe materiale mjekësore.

Tani Ministri intech ,perseri po vjedh aq shume sa nuk do kete  kohe dhe ku ti harxhoj pasi shume shpejt e pret burgu. Kudo ka mungesa ne ilaqe, duke filluar me sherbimin paresor, spitalor, terciar. Te semuret presim me dite te bejne ekzaminime. shendetesia falas ekziston vetem ne mendjen e Beqes.

Braktisje dhe pashpirtesi. Mungesa ne investime. Ne Mirdite  Rruget qe lidhin qendrat e fshatrave me bashkine ne prag izolimi.

Rilindja ne Mirdite tenderon  1.5 miliad leke per firmen me administrator Ilit Mata, mik i Dash Pezes. Si gjithe sheshet dhe ky ju dha miqve te Rilindjes. Nuk kishte asnhe biznes apo firme vendase Mirditore, qe te fitonte kete tender.

Sot  rruget me ish 7 njesite lokale ne gjendje jane te pakalueshme.

Kesaj gjendje mjerane i shtohet dhe taksa 5 € e rruges kombit.

Taksa e rruges  Kombit edhe mbitaksim por dhe si detyrim per te marre nje vize para se te nisesh per ne Tirane.

Një kompanir turke i jepet  me koncesion 30 vjeçar Rruga e Kombit

Rruga e Kombit iu dha me koncesion 30 vjeçar kompanisë turke “Vendeka Bilgi Teknolojileri Ltd”.

Lajmi u bë i ditur sot nga Ministria e Transportit.

Kompania do të duhet të ndërtojë një urë mbi lumin Drin, të ndërtojë segmente e pambaruara të rrugës, të pajisë rrugën me sinjalistikën e nevojshme dhe ta mirëmbajë atë për 30 vjet.

Në garë për koncesionin ishin dy bashkime të përkohshme kompanish, e para një bashkëpunim mes kompanish shqiptare e të huaja; ndërsa e dyta, e cila u shpall dhe fituese, një bashkim mes katër kompanive turke dhe një indoneziane.

Oferta e paraqitur nga kompania fituese ishte kërkesë për subvencion në shumën 5,6 milionë euro, investim fillestar i propozuar rreth 50 milionë euro dhe investim në vazhdimësi për mirëmbajtje të rrugës rreth 320 milionë euro.

Ministria e Transportit nuk ka bërë publike detaje të tjera, por nga deklaratat e mëparshme të ministrit Haxhinasto parashikohet të vendoset një pagesë prej 5 eurosh për çdo makinë që kalon në Rrugën e Kombit.

Taksa e rruges se Kombit eshte nje barre e rende per qytetaret, eshte mbitaksim.

, kjo takse eshte goditja me e madhe qe u behet atyre ne keto dite te renda per ekonomine familjare dhe kombetare.

Ne kushtet e varferise ekstreme,

me ne fund do te detyrohen te izolohen nga pjesa tjeter e vendit.

Taksa e rruges duket si detyrim per te marre nje vize para se te nisesh per ne Tirane.

Kjo takse deshmon gjithashtu sa e pameshirshme eshte qeverisja, qe luan me jeten, nderin, integritetin dhe dinjitetin e atyre njerezve qe me sakrifica te pashembullta mbajne familjen dhe femijet e tyre.

 

Taksa e rruges se Kombit do te thote rritje drastike e çmimit te biletes se udhetimit per te gjithe ata qe do levizin nga Kukesi ne Tirane dhe anasjelltas. Por mos harrojme dhe Shqitaret e Kosoves, Maqedonise.

Keto jane disa nga efektet negative te vendimit qe eshte marre per ta dhene Rrugen e Kombit me koncension.

Por ne praktike do te kete ndikime te tjera te medha, qe do te rendojne ne jeten e perditeshme dhe mireqenien e qytetareve  te gjithe veriut te Shqiperise.

Ky koncesion penalizon te varferit!

Ky koncesion do te thote rritje e çmimit te biletes per udhetaret e shkrete, per furgonat e autobusat.

Po ashtu per biznesin e mesem dhe te vogel do te thote rritje te produkteve qe shiten e keshtu perseri qytetaret qe blejne penalizohen.

Kjo rruge duhet t’i mbetet shtetit edhe per shume vite, derisa te krijohet nje mireqenie relative sidomos per fshtarat e varfer te verilindjes qe e shohin rrugen e kombit si nje dalje te rendesishme.

kjo eshte e padrejte dhe penalizon qytetaret e thjeshte dhe te varferit, sepse Rruga e Kombit kalon ne nje nder zonat me te varfera te Shqiperise.

PO ashtu edhe kosovaret qe vijne ne Shqiperi do te penalizohen nga kjo gje sidomos ata qe kane lidhje te perditshme apo te perjavshme

Te mos flasim pastaj per cilesine e koncesionit se si do te jete ne mirembajtjen e rruges e cila sigurisht do te kete nevoje te monitorohet mire.

Ky eshte nje atentat ndaj qytetarit ne varferi dhe mjerim.

Lidhja politike-krim droge eshte ky nje shqetesim i madh, madje alarmant.

Jemi te shqetsuar jasht mase per permasat qe ka marr , kultivimi dhe trafiku i droges ne shqiperi dhe ne qsrkun Lezhe( kurbin Mirdite, lezhe)

Jemi te shëetesuar edhe 
ne aspektin mjekesor , social por edhe ne aspektin ligjor,

si dhe problematikat qe sjell ky altivitet kriminal, pasi

njerezit qe abuzojne me drogen demtojne rende shendetin,shnderrohen ne kontigjent krimi te rrezikshem per shoqerine.

Kultura e trafikut te droges eshte realizuar nga trafikantet te ndryshem dhe krimi i organizuar.

Me veprat penale te kryera si rezultat i perdorimit te saj ka marre permasa shqetsuese duke rrezikuar vlerat me te larta njerezore : shendetin fizik e psikik dhe mardheniet shoqerore.

trafiku i droges behet ne cdo vend te botes, dhe lufta ndaj ketoj trafiku eshte shume e veshtire pasi krimi i organizuar me narkotike disponon  para, mjete e teknike moderne .

Kane ne dispozicion avjone, flota detare ,banda te armatosura, teknike te persosur per cdo aksion.

Zgjidhen kriminel me lidhje  te aferta me pushtetin,  qe trafiku te vazhdoje zengjire ne hapsire e ne kohe pa u preokupuar, 

duke patur  lidhje ne polici,dogana, prokurori,shendetsi, gjykata e instuticione ligjzbatuese, etj .

luften kunder krimit te organizuar e trafikut te droges . nr cdo vend normal duhet ta realizoj kryeministri, ministri i brendshem, prokurori pergjithshem , parlamenti dhe sherbimet inteligjente .

Fatkeqesisht ne Shëiperi   ndryshimi ndodh se ne krye te trafikut dhe te krimit te organizuar te jene njerez afer pushtetit.  

E gjithe territori i republikes se shqiperise eshte mbjelle me droge e orientuar dhe e moniteruar nga policia e cila per cdo rrenje te korrur merr 50% fitim. 
Rruge tjeter 
Trafiku i heroines turqi-shqiperi  turqi bullgari macedoni shqiperi . 
Kalon ne dogana pa roblem.

Njeriu qe merr droge  eshte eutonik,impulsiv,orator,energjik por pas disa vitesh eshte verdhacuk,i degraduar, i dobesuar etj.

Perdoruesi perjeton e beson ate qe nuk ekziston.

Nga Duhagjini – Rana e hedhun-Itali transporti me gomone, avione ( mushkonja)  por askush s’ndalohet pasi kush polic do ndalej.

Drejtuesit e policise e kryetaret e PS dhe deputet te PS se.

Lezhe,Mirdite kurbin kane parcela te mbjelle e me qindra ton droge me dijeni te efektiveve te policise,drejtoreve , shefave te komisariatit,  jane te gjithe anetar te grupeve ne bashkepunim me disa drejtues vendor.

Por kush te  ndaloj policine e deputetet e ndonje kryetar bashkie? Mirdita eshte e mbuluar me hashash. Puka po ashtu, Kurbini, Edhe Ne Malsine e Madhe trafiku realizohet nga deputetet e PS dhe policia.

Rruga e kalimit Hani i Hotit, Mali i Zi te gjithe fshataret e dine qe droga mblidhet ne magazinat e Partise dhe transportohet,ndahet me makinat e policise.

Trafikantet e vegjel qe nuk ndjekin kete rrjet kapen.

 

Ne Malsine e Madhe eshte nje fushe aviacioni si zone qe dergon drogen ne Mal te Zi . Fitimet vjetore nga tregtia e paligjshme e drogave në Shqipëri janë sa 2.6% e prodhimit të brendshëm bruto (ajo që prodhon ekonomia në një vit), ose të krahasueshme me peshën që zë industria hidroenergjetike në vend.

Shifra bëhet e ditur në raportin botëror të drogave 2016, të publikuar së fundmi nga UNODC (Zyra e Kombeve të bashkuara për Drogën dhe Krimin)

Raporti thekson se fitimi në raport me PBB-në në Shqipëri dhe vende të tjera në zhvillim është më i lartë se ato të zhvilluara, për shkak të madhësisë së vogël të GDP-së së këtyre vendeve.

Në shtetet e zhvilluara ajo luhatet në 0.07-0.19% të PBB-së, ndërsa në Bullgari psh është 1.22%. Shqipëria dhe Bullgaria, së bashku me Republikën e Iranit (1.66% e PBB) janë vendet që kanë fitimet më të larta nga tregtia e paligjshme e drogave në raport me PBB-në.

Duke pasur parasysh që PBB e Shqipërisë është rreth 13 miliardë USD në vit (sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave), atëhere fitimi nga tregtia e paligjshme e drogave llogaritet rreth 340 milionë USD në vit.

Kjo rezulton të jetë shuma vjetore e valutës që hyn në Shqipëri në vit dhe destinacioni apo mënyra e përdorimit të tij (si pastrohen këto para) është e panjohur.

Kete qeveri  nuk e shokon me asgje,

As inkriminimi i zyrave te shtetit deri ne Parlament,

as Shullazi qe kercenon biznesin  dhe qe zgjedh rektoret me arme,

as Tahiri  qe transporton lloj lloj krimineli me mekinen e tij,

as Armandi i partise qe plagos 4 vete brenda policise me arme pa leje,

as Kostandini i partise qe vret 5 vete per nje minut,

as deputetet me 4 klase shkolle e te denuar per prostitucion,

as avionet me droge si mushkonja,

As korrupsioni ne cdo institucion,

As koncensionet e Beqes, 320 mil €

as miliona eurot  ne Panama,

as skandali Shukriut,

, as skandali jetimores,

As pergjimet e zyrtareve me te larte te shtetit, skandal nderkombetar,

as kryeministri i  droguar  qe nen efektin e saj merr vendime per ne.

as tentativa  per kapjen e drejtesise,

Tre te rinj Shqiptare u vrane ne Mynih.

Nderkohe ne reagimin e saj Ministria e Jashtme e Shqiperise thote se nuk ka shqiptar te vrare(!!).

Turp dhe absurditet e paprecedent.

Qendrim burokratik antishqiptar dhe antikombetar.

Diplomacia burokratike e Tiranes i numron shqiptaret me karta identiteti.

Me ato karta qe blihen e shiten, qe fshehin identitetet e te inkriminuarve apo qe vjedhin votat…

Gabohet rende diplomacia e Tiranes.

Shtetesia jo ne cdo rast eshte identitet shqiptar. Ka identitete te huaja me pasaporta shqiptare ne Shqiperi. Ka edhe identitete shqiptare me pasaporta te huaja kudo ne bote.

Diplomacia e Tiranes injoron miliona shqiptare ne bote.

diplomacia e Tiranes shkel me te dy kembet Kushtetuten e Republikes se Shqiperise qe e obligon ate konstitucionalisht te mbroje shqiptaret ne Ballkan e kudo ne bote.

Por formalizmi burokratik i pasaportes i ka erresuar syte diplomacise se Tiranes perballe tre shqiptareve te vrare nga Kosova, madje nje ishte mbesa jone , nena e saj ishte Mirditore,  dhe miliona te tjereve qe presin mbrojtje dhe perkujdesje nga shteti ame.

Jo vetem i keni braktisur  por dhe nuk ju nijhni identitetin Shqiptarve.

Ju jeni qeveri e cudirave.


Fjala në Kuvend e deputetes Albina Dede, 25 Korrik 2016