“Sot Gjykata Kushtetuese po shqyrton një nga çështjet më të rëndësishme të këtyre 25 viteve, çështjen me ligjin me të cilin qeveria rishpronëson pronarët. PD ka paraqitur bashkë me subjektet e tjera kundërshtimet e saj ndaj këtij ligji. Ky ligj është antikushtetues, bie ndesh me jurisprudencën e kësaj gjykate. Mbi të gjitha, bien ndesh me jurisprudencën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, sepse cënon jo vetëm parimet e Kushtetutës të Shqipërisë, por dhe të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

PD ka bërë të qartë që ne i qëndrojmë në mënyrë absolute të drejtës së pronarëve për të rimarë pronën që në mënyrë të padrejtë u është marrë para më shumë se 70 viteve. Do të garantojmë në mënyrë maksimale që kjo e drejtë të shkojë në mënyrë përfundimtare dhe të plotë tek pronarët. Duke marë parasysh faktin që në 25 vite ka patur dhe padrejtësi, kjo nuk është arsye që kjo qeveri, e cila buron drejtpërdrejt nga koncepti i shpronësimit të vitit 45, me këtë vjen sot përpara kësaj gjykate, të ketë të drejtën për të rishpronësuar së dyti. Ne garantojmë që ky ligj do të shfuqizohet, por ajo që ne presim është që Gjykata Kushtetuese duke i qendruar jurisprudencës së saj, ta shfuqizojë këtë ligj si antikushtetues dhe në kundërshtim me Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, për të rikthyer të drejtën e pronës tek pronarët. Me atë që bën ky ligj e përsëris, është rishpronësimi I pronarëve. Ne këtë nuk do ta lejojmë.

Sot ajo që presim është që Gjykata Kushtetuese të marrë një vendim lidhur me pezullimin e zbatimit të ligjit. Eshtë një ligj i cili tashmë ka filluar efektet e tij, prodhon pasoja të rënda e për rrjedhojë kërkesa para kësaj gjykate është që ky ligj të pezullohet derisa gjykata të marrë një vendim. Shpresojmë që gjykata ta marrë në konsideratë këtë rrezikshmëri  të lartë që prodhon kjo normë e re e kësaj qeverie”.


Prononcim i deputetit të Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi, 21 prill 2016