Departamenti i Mjedisit, Pyjeve dhe Turizmit pranë PD pati një dëgjesë të hapur publike në Nartë me banorët e Nartës dhe Vlorës, anëtarë të Këshillit Bashkiak të Vlorës lidhur me Vendimin e Qeverisë të datës 22 Korrik 2015 për “Miratimin e Lejes së Ndërtimit për Ndërtimin e Sheshit të Pusit të Naftës ‘Zverneci Perëndimor 1’ me vendndodhje Nartë, Bashkia Vlorë”

Asnjë banor i zonës dhe asnjë anëtar i Këshillit Bashkiak nuk ishte në dijeni të këtij vendimi. Asnjë përfaqësues i qeverisë nuk ka informuar asgjë lidhur me lejen e pusit të naftës brenda në Zonën e Mbrojtur Vjosë-Nartë. Asnjë përfaqësues i qeverisë nuk erdhi të shpjegonte nëse ky vendim ishte në përputhje me ligjet dhe konventat ndërkombetare apo jo.

Ky projekt shkakton ndikim mjedisor të drejtpërdrejte tek peshkatarët dhe banorët e Nartës dhe të Vlorës, por përmes zinxhirit ushqimor mund t’a pësojnë edhe gjithë qytetarët që mund të konsumojnë prodhime deti të ndotura nga nafta.

Në takim banorët shprehën indinjatën e tyre lidhur me këtë vendim antiligjor pa asnjë informacion. Ky vendim antiligjor dhunon;

(i) Konventën Aarhus, (ii) Konventën Ramsar, (iii) Ligjin për Biodiversitetin, (iiii) Ligjin për Zonat e Mbrojtura; (v) Strategjinë e Biodiversitetit; (vi) Planin e Menaxhimit të Zonës së Mbrojtur Vjosë-Nartë; etj.

Qeveria vendos shpim naftë brenda zonës më strikte të zonës së mbrojtur Nartë-Vjosë. Po atëherë pse mbajmë me para një agjensi për zonat e mbrojtura me 230 punonjës që shpenzon 90,000 USD në muaj dhe 6,000 USD dieta në muaj kur në zonat e mbrojtura mund të hapen edhe puse nafte?

Banorët shprehën kundërshtimin për hapje puse nafte në zonën e tyre, ndërsa këshilltarët bashkiakë të PD kërkuan urgjent mbledhje të këshillit bashkiak Vlorq pqr të kërkuar debat të hapur dhe anullimin e këtij vendimi antiligjor.


 

Njoftim për shtyp i Partisë Demokratike, 26 Shtator 2015