Me një zell të tepruar dhe jashtë çdo kriteri profesional, Panorama online dhe Balkanweb sulmuan sot me një shkrim anonim Partinë Demokratike duke u përpjekur të mbrojnë qeverinë me një mashtrim diletant.

Partia Demokratike denoncoi sot faktin se qeveria ende nuk ka publikuar të dhënat zyrtare për financat e muajit Korrik. Qeveria nuk reagoi sepse ajo i fsheh të dhënat.

Ndërsa në vend të qeverisë reagoi Panorama.al dhe Balkanweb duke pretenduar se ministria e Financave i paska nxjerre këto të dhëna.

Në fakt linku qe servir Panorama.al dhe balkanweb, janë të dhënat paraprake, jo përfundimtare.

Partia Demokratike i referohet këtyre të dhënave paraprake në deklaratën e sotme për shtyp. Shqetësimi ynë është përse qeveria nuk respekton ligjin për të publikuar të dhënat përfundimtare zyrtare, gjë që duhej ta kishte bërë deri me 20 Gusht.

Ky raportim përbehet nga 29 faqe me informacion të detajuar mbi shpenzimet, trendet historike, të ardhurat sipas zërave dhe institucioneve që mbledhin të ardhurat, mallrat e aksizës, etj. Afati ligjor i publikimit të këtij raportimi është data 20 e muajit pasardhës, pra të dhënat e korrikut që duhej të publikoheshin në 20 Gusht nuk janë publikuar ende.

Ndërkohë, materiali i publikuar nga ministria e Financave (që quhet treguesit fiskal sipas buxhetit të konsoliduar) është vetëm një tabelë paraprake, e cila përmban informacion jo të detajuar nga i cili opozita dhe publiku nuk arrin të informohen mbi çështje të rëndësishme si psh sesa të ardhura janë mbledhur nga tatimet apo nga doganat veç e veç, apo të shohë sesa karburant apo cigarë janë importuar, etj.

Shkruesi anonim i referohet infos te publikuar në: http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Thesari/Treguesit_Fiskal_sipas_Buxhetit_te_Konsoliduar/2015/7m_fiskale_Publikim2.pdf

Partia Demokratike i referohet pikërisht kësaj tabele në deklaratën e sotme. Por denoncon faktin se të dhënat zyrtare përfundimtare mbahen ende të fshehura nga qeveria edhe pse ka kaluar afati ligjor që është data 20 e muajit pasardhës,, pra 20 Gushti.

Opozita kërkon raportimin që duhej të publikohej në: http://www.financa.gov.al/al/raportime/programimi-ekonomiko-fiskal/raporte-dhe-statistika-fiskale-mujore/statistika-fiskale-mujore

Partia Demokratike shpreh keqardhjen për këtë sulm ndaj opozitës bazuar mbi një mashtrim që në fakt nuk mjafton as për të mbrojtur qeverinë.


Njoftim për shtyp i Partisë Demokratike, 28 Gusht 2015