Kandidati për kryebashkiak në Tiranë, Halim Kosova, prezantoi sot programin e tij për njësinë numër 2 në Tiranë. Kosova tha se projekti i tij përfshin ndërhyrje në çdo lagje, në çdo bllok banimi. Ai i ftoi qytetarët të mbajnë shënim premtimet e tij dhe ti kërkojnë llogari për realizimin e tyre. Z.Kosova shpjegoi në mënyrë të detajuar të gjithë planet e tij për njësinë 2. 

Rikualifikimi urban i Bllokut që kufizohet nga rruga e Elbasanit-Stavri Vinjau-Pjetër Budi dhe Ali Visha.

Blloku ka sipërfaqe prej rreth 20ha.

Rrugët kryesore që do ndërtohen janë:

 • Rruga “Budi” dhe degëzimet e saj (për pjesën që ndodhet brenda bllokut)
 • Rruga “Qamil Guranjaku
 • Rruga “Xhavit Shyqyri Demneri
 • Rruga “Drago Siliqi
 • Rruga “Inajete Duni
 • Rruga “Thoma Avrami
 • Rruga “Nasi Pavllo” (pedonale)
 • Rruga “Jan Kukuzeli
 • Rruga “Mustafa Lleshi” dhe degëzimete saj
 • Rruga “Bako Dervishaj”                                                       
 • Degëzimete rrugës “Ali Visha”që janë pjesë e bllokut
 • Rrugët në brendësitë pallateve
 • Gjithashtu është përfshirë dhe rruga “Sotir Kolea

Projekti parashikon:

 • Ndërhyrjen në paketën e shtresave rrugoreme gjatësi 3.3 km
 • Ndërtimin e trotuareveme sipërfaqe rreth 9.300 m2
 • Ndërtimin  e rrjeteve inxhinierike:

o       3km Kanalizime të Ujerave të Shiut

o       riparimi i 35 pusetave të Kanalizimeve të Ujërave të     Zeza dhe

o       pastrimi i rreth 1 km Kanalizimeve të Ujërave të Zeza

 • Vendosjen e rreth 170 ndriçuesve
 • Krijimin e këndeve shlodhëse për fëmijë dhe të rritur në rrugën:

o       “Xhavit Shyqyri Demneri”,

o        “Jan Kukuzeli”,

o       “Thoma Avrami”,

o        “Nasi Pavllo”,

 •          vendosja e 4kënde lodrash për fëmijë, 44 stolave dhe 20 kosha rrugor.
 •         Krijimin e rreth 4000 m2sipërfaqe të gjelbëra në:

o         rrugën “Thoma Avrami”,

o         para shkollës “Osman Myderizi”,

o         në kryqëzimin e rrugës, e cila është paralel me    rrugën “Jan Kukuzeli”, me rrugën “Budi”,

o         mbjelljen e 25 pemëve dhe 110 shkurre dekorative 

 • Krijimin e 1 terreni sportivnë rrugën “Xhavit Shyqyri Demneri
 • Krijimin dhe sistemimin e rreth 140 vendeve   parkimi, në rrugët kryesore dhe në sheshet para pallateve (vendet e parkimeve janë me pllaka me hoje)

_________________________________________

Unë kam projekte për çdo lagje në këtë njësi.

 • Njesia Bashkiake Nr. 2 Investimet për vitet 2015 – 2017
 • Investime në 9 objekteme vlerë 1.977.342.310 lekë, të cilat konsistojnë, në:
 1. Përmirësimin e Higjenës:
 2. Bllokuqё kufizohet nga  “Rr. Elbasanit” –  “Stavri Vinjau” –  “Pjetёr Budi” – “Ali Visha” dhe rruga “Sotir Kolea”.
 •       Ndërtimi i rrjeteve inxhinjerike12.5 kmKanalizime te Ujrave te Zeza dhe 26.7 km Kanalizime te Ujrave te Bardha dhe 4.7 km ujesjelles;
 •           Ndërtimi4,300 m2 sipërfaqe të gjelberta;
 •           Ndërtimi 1 terreni sportiv.
 •        Mbjellja e 1,210 pemëvetë reja, si dhe 280 shkurre dekorative;
 •        Vendosja e 44 stolavedhe 20 koshave rrugore për hedhjen e mbeturinave; 
 1. Përmirësimi i infrastrukturës së arsimit parashkollor dhe parauniversitar:
 1. Shkolla9-vjeçare Mihal Grameno”;
 2. Shkollae Mesme “Sandër Prosi”;
 3. Ndërtimi 1shkolle 9 vjecare;
 4. Ndërtimi 1shkolle të Mesme.
 5. Rikonstruksioni33 klasave;
 • Ndërtimi48 klasave të reja;
 • Ndërtimi2 palestrave dhe 2 terreneve sportive;
 • Ndërtimi2 Biblotekave2 salla polivalente dhe 2 ambjente për muze shkolle;
 • Instalimi i sistemit të ngrohjespër 4 objekte.
 1. Infrastruktura rrugore: 
 1. RrugaMihal Grameno dhe degëzimi i rrugës Budi – Depo e ujit (faza e dytë);
 2. Rruga“Danish Jukniu”;
 3.   Bllokuqë kufizohet nga Rr. Herman Gmeiner- Rr. Selim Brahja- Unaza e re;
 4. Bllokuqë kufizohet nga  rrugët  “Qemal Stafa” –  “Bardhyl” –  “Hoxha Tahsim” – “Shenasi  Dishnica”.
 • Ndërtimidhe rikonstruksioni i 18 km rrugë dhe 24,700 m2 trotuare;
 • Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit rrugor, ku vendosen 1000 ndriçuestë rinj;
 • Vendosja e rreth 50 kmlinja rrezerve;
 •     Sinjalistikëhorizontale dhe vertikale rreth 600 tabela;
 • Krijimi i 320 vende për parking.
 • Programi i Shërbimeve Publike Vendore dhe Infrastruktures Rrugore dhe Menaxhimit te Tranportit
 1. Rikualifikimiurban i  bllokut tё kufizuar nga  “Rr. Elbasanit” –  “Stavri Vinjau” –  “Pjetёr Budi” – “Ali Visha”
 2. Rikonstruksioni rruges “Danish Jukniu”
 3. Ndertimi i rrugeve te bllokutqe kufizohet nga  rruget  “Qemal Stafa” –  “Bardhyl” –  “Hoxha Tahsim” – “Shenasi  Dishnica”
 4. Rikonstruksionii rruges Mihal Grameno dhe degezimit te rruges Budi-Depo e ujit (faza e dyte).
 1. Rikonstruksionii Infrastruktures rrugore te bllokut qe kufizohet nga Rr.Herman Gmeiner- Rr. Selim Brahja- Unaza e re.
 1. Programi i Arsimit Parauniversitar dhe Edukimi
 2. Rehabilitimidhe instalimi i sistemit te ngrohjes i shkollës 9-vjeçare Mihal Grameno”
 3. Rikonstruksiondhe Instalimi i Sistemit te Ngrohjes ne shkollen e mesme “Sander Prosi”
 4. Ndertimshkolle e re e Mesme, Sauk
 5. Ndertimshkolle e re 9-vjecare.
 • Unë nuk jam një politikan tipik, por ndoshta për këtë keni nevojë.
 • Pikërisht pse kam projekte specifike për lagjen tuaj dhe për çdo lagje të Tiranës do tju them ekzaksisht se çfarë do të bëj.
 • Në vend që unë të fajësoj të tjerët, gjithë jetën time kam marr përgjegjësi për të zgjidhur problemet
 • Unë jam një menaxher i fortë, me vizion të qartë, vendos objektiva dhe arrij standartet.
 • Çdo projekt do të përfundohet brenda afatit kohor dhe do të tregoj tolerancë zero ndaj korrupisionit ashtu siç kam bërë gjatë gjithë jetës sime.

–         Unë do të punoj për të gjithë dhe me të gjithë ju pa asnjë dallim

–         Unë do t’ju dëgjoj dhe do tju drejtoj dhe unë nuk kam vetëm fjalë por punë, për ju, për të gjithë Tiranën.


Njoftim për shtyp i Partisë Demokratike, 2 Qershor 2015