-Z. Halimi, keni kërkuar që mbledhja e Këshillit të bëhët me praninën e medias?

Kjo ka qënë njëra nga dy kërkesat proceduriale që opozita kërkoi në këtë këshill. Kërkesa e parë kishte të bënte me mbulimin mediatik të kësaj seance të këshillit, bazuar kjo rregulloren e Parlamentit, bazuar po ashtu në një standard të vendosur gjatë gjithë këtyre viteve në parlament, ku seancat dëgjomore me dpeutetët të cilëve u është kërkuar t’u hiqet apo kufizohet imuniteti, kanë qënë gjithmonë publike. Standardi i transparencës të asaj që ndodh në Kuvendin e Shqipërisë ndaj qytetarëve është një standard krucial për funksionimin e Parlamentit. Çështja e dytë proceduriale kishte të bënte me kërkesën e bërë edhe në seancën e kaluar nga z.Ristani, për vendosjen në rend dite edhe të një deputeti tjetër për heqjen e mandatit të deputetit Kokëdhima, pasi është po ky këshill i cili vendos në lidhje edhe me këtë kërkesë, në mënyrë që të mos kemi dy standard, një standard, që njëri sillet brenda 24 orëve dhe deputeti tjetër edhe pse ka 3 javë që kërkesa është në dyert e Kuvendit, akoma çështja nuk ka filluar në Këshillin e Rregullores.

Lidhur me çështjen e trasnparencës u arrit në konkluzionin se seanca e radhës që do të jetë ditën e mërkurë, do të jetë në prani të medias. Pra për deputetët, të cilët kërkohet nga Prokuroria të arrestohen, kanë të drejtën e tyre për tu dëgjuar në mënyrë publike në Këshillin e Rregullores. Ndërsa për kërkesën tjetër, për Kokëdhimën, nuk morëm përgjigje për të qënë në rendin e ditës edhe çështja tjetër pasi nënkryetari i Kuvendit do ta këshillojë edhe njëherë më stafin. Pra nuk morëm përgjigje.

Lidhur me kërkesën e paraqitur nga z.Doshi për ta shtyrë për disa ditë këtë seancë për arsye mjekësore, deputetët e opozitës u shprehën qartë se qendrimi i grupit të opozitës është po ai që ka qënë edhe para dy ditëve. Pra në çdo kohë, ne si grup parlamentar dhe si deputetë, jemi në favor të të kërkesave të Prokurorisë, siç kemi qënë gjatë gjithë këtyre 10 viteve të fundit, ashtu siç kemi qënë edhe pro transparencës në seanca dëgjimore gjatë gjithë këtyre 10 viteve të fundit. Deputetët e PS-së pranuan kërkesën e deputetit Doshi për ta shtyrë me dy ditë. Për orën do njoftohemi nga administrata e Kuvendit.


Prononcim për mediat e deputetit të PD, Eduard Halimi, 23 Mars 2015