Duke ju përshëndetur, në përgjigje të interesit tuaj, në fakt të vazhdueshëm nga dita e djeshme, për përgjigjen që i kemi kthyer qeverisë e cila ka dërguar për mendim propozimin për ngritjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit në Komisionin e Integrimit në Parlament, po ju bëj me dije se cila është përgjigja jonë.

 

 Pikë së pari më lejoni t’ju them që i vetmi standard i aplikuar sot në Evropë apo në vënde të cilat kanë qenë apo kanë kaluar në këtë proces, sikurse Estonia, Kroacia, Mali i Zi, Maqedonia, në këtë faze, ngritja e Këshillit Kombëtar të Integrimit është një strukturë Parlamentare. Pra, është një organizëm i cili i lihet Parlamentit për të ekzekutuar rolin e tij kontrollues ndaj qeverisë. Të vetmen gjë, i kam kthyer përgjigje Ministres së Integrimit, në letrën e saj dërguar Komisionit të Integrimit, duke i kërkuar qetësisht, mirësisht që të mos zbatojnë asnjë standard tjetër përveç standardit Evropian, që do të thotë ndryshe të mos bëjënë asnjë shpikje, të mos shpikin modele të paqena, eksperienca të patestuara dhe për më tepër qe në fillimin e tyre dhe në konceptim, kanë sigurimin e dështimit të plotë. Qeveria ka formate dhe organizma të cilat kontrollojnë reforma në procesin e integrimit dhe drejtohen nga Kryeministri i vendit. Këtë rradhë i takon Parlamentit, si një detyrim dhe konkluzion i Dialogut  të Nivelit të Larte,të ngrejë një strukturë e cila do të jetë bazë për të monitoruar qeverinë dhe në fazat e ardhshme të procesit të integrimit. Që do të thotë që, i vetmi standard i zbatuar, e përsëris në Estoni, në Slloveni, në Kroaci, në Mal të Zi, në Maqedoni, ku ky proces është drejtuar nga Parlamenti, i kërkojmë qeverisë të zbatohet edhe në këtë rast në Shqipëri. Që do të thotë që Këshilli Kombëtar i Integrimit ka për kryetar përfaqësuesin e opozitës, nënkryetar nga maxhoranca dhe anëtar me numër të barabartë votash, duke qenë një Këshill Konsultativ, nga forcat politike në Parlament, përfshirë shoqërinë civile dhe përfaqësues nga zyra e Presidentit, përfaqësues nga qeveria dhe nga institucionet e pavarura.

 

Cila është e meta e bashkëdrejtimit që propozon qeveria sipas jush?

E para është një model, e përsëris, që nuk ka ndodhur asgjëkundi. Unë kam frikë se kur ne shpikim, nga njëherë bëjmë rrëmujë më të madhe. E dyta është standard Evropian, fakti që Këshilli Kombëtar i Integrimit të drejtohet nga Opozita, është garancia që roli kontrollues i Opozitës në Parlament ndaj qeverisë sigurohet në këtë proces si një proces i cili duhet te jete gjithperfshires, kombetar e  jo një proces i cili të jetë partiak apo të ketë vetëm akses nga Maxhoranca. Ndaj ky është detyrimi, ose më saktë modeli që kanë ndjekur vendet e tjera. Dhe për të mos hyrë në detaje, unë besoj që do ta merrni letrën, më pas do të keni mundësi që ta lexoni. Nuk kam ndonjë shpresë, dhe këtë e them, se do të ketë ndonjë tërheqje. Sigurisht që uroj shumë, ky mendim i yni i cili i është përcjellë tashmë edhe delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë,  edhe Komisionit Evropian përpara se të mbërrijmë ne takimin tjetër të të dialogut të nivelit të lartë në fund shtatori, të gjejë vend me të njëjtin arsyetim të cilin ua përmenda. Ne duam që në Shqipëri të zbatohet standarti Evropian i zbatuar edhe në vende të tjera. Në një Parlament ku roli kontrollues i Opozitës është dhunuar, është cunguar, ku të gjitha zhvillimet nuk kanë lënë hapësirë për bashkjetesë politike, nuk kam shpresë se do të ketë ndonjë tërheqje nga mendimi i qeverisë. Do të kishte qenë shumë mirë mos e kishin sjellë këtë mendim, por për aq kohë sa e kanë sjellë, më lejoni ta them të cungët teknikisht, tejet të dobët nga pikëpamja e artikulimit, me gafa dhe me, s’po dua të përdor ndonjë fjalë tjetër, paqartësira të mëdha në konceptim, do të ishte shumë mirë që ta rimendojnë dhe të ndjekin nje model që është zbatuar suksesshëm në vendet e tjera.

 

Znj. Bregu ju lutem edhe një pyetje. Kryeministri ka folur mbrëmë për qendrime provinciale të Opozitës, për shkak të qendrimeve të saj jashtë Kuvendit. Mos ndoshta duhet të lexohet edhe ky një qendrim provincial, ky refuzim i Opozitës ndërkohë?

 

-Ky është një qendrim dhe standard Evropian. Në rast se kryeministri e sheh Evropën si provincë, po, ne jemi me standardin Evropian. Faleminderit.